OSKAR KOLBERG

Oskar Kolberg
Ewangelicki etnograf i kompozytor

Oskar Kolberg urodził się w 22 lutego 1814 roku w Przysusze. Kiedy jego ojciec został powołany na stanowisko prof. Uniwersytetu Warszawskiego, rodzina przeprowadziła się do Warszawy.

Kolberg całe swoje życie poświęcił działalności etnograficznej. Aż trudno uwierzyć, ale swoje wyprawy badawcze, odbywał na piechotę. Nie posiadał także żadnego sprzętu rejestrującego melodie. Jego praca polegała na zapamiętaniu i spisaniu zasłyszanych melodii. Nie skupiał się jednak tylko na muzyce. Opisywał także zwyczaje, język, obrzędy jakie zobaczył na polskiej wsi.

Jako pierwszemu w historii badaczowi udało się zebrać i usystematyzować wiedzę o kulturze ludowej. W swojej pracy był niesamowicie skrupulatny i dokładny. Jego wielkie dzieło: „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, opisuje polską kulturę ludową. Za życia udało mu się wydać 33 tomy tej monografii. Choć zebranych materiałów wystarczyłoby na co najmniej 100 tomów. Do dziś owoce jego pracy publikuje Instytut im. Oskara Kolberga.

Aż dziw, że tego wszystkiego mógł dokonać jeden człowiek. Bowiem Oskar Kolberg oprócz swojej pasji etnograficznej, był także nauczycielem muzyki, kompozytorem, urzędnikiem bankowym i księgowym. Ale do końca pozostał skromnym człowiekiem.

Muzykolog, prof. Jan Stęszewski podkreślając zasługi Oskara Kolberga, powiedział: Kolberg po prostu zdominował epokę swoją osobowością i jakością pracy.
arrow-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram