Chór na światowym nabożeństwie

Za nami Otwierające nabożeństwo LWF WOMEN'S PRE-ASSEMBLY.
❤️ Pierwszy raz było dane naszemu chórowi uwielbiać Boga śpiewem na międzynarodowym nabożeństwie. Śpiew w różnych językach, modlitwa w różnych językach...
🎶 Śpiewaliście kiedyś CUDOWNĄ BOŻĄ ŁASKĘ czy 🙏 zmawialiście OJCZE NASZ w 5 językach równocześnie?
Niesamowite doświadczenie!
Choć tak RÓŻNI możemy być JEDNOŚCIĄ w BOGU.
Dziękujemy za zaproszenie na to historyczne wydarzenie:
The Lutheran World Federation ❤️
hello world!
arrow-left-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram