Życzenia Wielkanocne

Pokoju … w niespokojnych czasach,
Nadziei …pośród ciemności,
Radości … ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
Pewności … że Pan Bóg ma wszystko pod kontrolą.

Życzymy Wam rozśpiewanej Wielkanocy, niech:
Alleluja, alleluja, Jezusa Chrystus Zmartwychwstał! G.F. Händel
rozbrzmiewa w Waszych domach.

hello world!
arrow-left-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram